söndag 19 juni 2011

I morgon: Seminarium om kommunala bostadsbolag


I morgon mellan klockan 11.45 och 13.00 på NAI Svefas huvudkontor på Drottninggatan 78 (2 tr) kan man komma och lyssna på mig och Sophia Mattson Linnala från SABO under rubriken "Systemskifte för de kommunala bostadsbolagen".

Seminariet beskrivs på följande sätt:

"Från och med den 1 januari 2011 infördes en ny lag som innebär nya villkor för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Hur ska de kommunala bostadsföretagen förändra sin verksamhet för att uppfylla kravet att driva sin verksamhet efter affärsmässiga principer? Och hur kommer förändringarna att påverka villkoren för de privata fastighetsägarna och bostadsmarknaden?

Sophia Mattson Linnala, Chef för Ekonomi och Finans SABO, och Anti Avsan, moderat ledamot i civilutskottet, beskriver den nya lagen, dess konsekvenser och diskuterar ett antal angelägna frågeställningar:

-Affärsmässighet i allmännyttan - vad innebär det?

-Kan man kombinera aktivt samhällsansvar med både god företagssed och ett affärsmässigt perspektiv?

-Hur formulerar man ett marknadsmässigt avkastningskrav?

-Hur jämför man bolag med varandra när man använder olika redovisningsprinciper?

-Vad innebär den nya lagen för finansieringen av allmännyttiga bostadsbolag?

Den nya lagen infördes den 1 januari 2011. Samtidigt infördes nya regler för hyressättningen. Syftet med den nya lagen och förändringen är att skapa likvärdiga förutsättningar för kommunala bostadsaktiebolag och privata hyresvärdar och därigenom ge förutsättningar för en bättre fungerande bostadshyresmarknad, ett större intresse för att investera i och förvalta hyresrätter och på sikt ett förbättrat utbud av hyresbostäder. Syftet är även ökad överensstämmelse med EU-rättens konkurrensregler och statsstödsreglerna."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar