måndag 20 juni 2011

Det går bra för fastighetsbranschen

Fastighetsägarna skriver i dag på sin hemsida att det går bra för den kommersiella fastighetssektorn, som har stärkts i takt med återhämtningen i svensk ekonomi. 85 procent av landets fastighetsägare räknar med fortsatt god lönsamhet vilket framgår av Fastighetsägarnas Sverigebarometer.

Här finns länken till Fastighetsägarnas hemsida och där kan rapporten Sverigebarometern laddas ned.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar