torsdag 30 juni 2011

Kraftigt ökat bostadsbyggande

Enligt Boverket har bostadsbyggandet har ökat kraftigt det senaste året. I de tre storstäderna påbörjades fler bostäder än på 30 år, med undantag för de så kallade Odellplattorna år 2006. Boverket bedömer dock att ökningen blir betydligt svagare de närmaste åren. Totalsiffrorna ökar dock enligt Boverkets prognoser. Man påpekar samtidigt att det byggs otillräckligt i förhållande till befolkningsökningen framförallt i Storstockholm.

Byggandet av flerbostadshus visar på en stark ökning, men småhusbyggandet står stilla.
29 500 bostäder påbörjades det senaste året till och med mars. Det är 45 procent fler än ett år tidigare. Antalet påbörjade bostäder i flerbostadshus har ökat betydligt och var nära de förra toppåren 2005-2007. Både hyresrätter och bostadsrätter har ökat starkt. Däremot var antalet påbörjade småhus 40 procent färre än under toppåren.

Stockholms, Göteborgs och Malmö stad rapporterade det högsta antalet byggstarter på mer än 30 år, bortsett från år 2006 med de så kallade Odellplattorna. Byggandet av hyresrätter låg i stort sett i nivå med toppåren 2005-2007. Byggandet av bostadsrätter låg i nivå med förra toppen i Stockholm, men betydligt över i Göteborg och Malmö.

I övriga landet har byggandet av flerbostadshus ökat med 80 procent det senaste året, medan byggandet av småhus har minskat med nästan 10 procent.

Enligt Boverket avtar dock tillväxttakten i bostadsbyggandet. Boverkets prognos är att
31 000 bostäder påbörjas i år. Av dessa är 29 000 nybyggnad och 2 000 nettotillskott genom ombyggnad. År 2012 påbörjas 32 500 bostäder. Det är främst byggandet av bostadsrätter som ökar. På grund av stor inflyttning och många ungdomar som vill ut på bostadsmarknaden är dock byggandet i Storstockholm för lågt.

Här finns en länk till ett pressmeddelande från Boverket, där finns också en tabell som visar prognoser för 2011 och 2012 för olika typer av bostäder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar