onsdag 29 juni 2011

Almedalsseminarier

Under Almedalsveckan kommer jag att medverka i ett antal seminarier. Det första äger rum på måndag (4 juli) och har rubriken: "Lönsam energieffektivisering - myt eller möjlighet?"

Seminariet anordnas av SABO och beskrivs på följande sätt:

"Riksdagens mål om minskad energianvändning i byggnader är offensiv. År 2050 ska den ha halverats. De tekniska ambitionerna är höga och det råder ingen brist på idéer om hur det ska genomföras. Men vad får det kosta och vem ska betala? Är åtgärderna verkligen lönsamma i sig själva, så som många påstår?

En ny studie från SABO visar att frågan är komplex. Energieffektiviseringarna kommer ofta att kosta så mycket att det inte kompenseras av minskade energikostnader. Är Sveriges hyresgäster beredda att betala en högre hyra för att klara Riksdagens energimål, eller ska åtgärderna betalas med skattepengar?

Vid ett samtal mellan branschföreträdare, experter och politiker belyser SABO om det är ekonomiskt möjligt att genomföra effektiviseringar som halverar energianvändningen."

Under seminariet ska följande fråga diskuteras: "Har staten ett ansvar – finns det en samsyn?"
I den delen deltar - enligt programmet - följande personer: Åsa Romson (MP), språkrör, Ulf Perbo (KD), statsekreterare, Anti Avsan (M), bostadspolitisk talesperson, Ingela Nylund Watz (S), Riksdagens näringsutskott, ordförande i Telgebostäder.

Här finns en länk till pressmeddelandet avseende det aktuella seminariet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar