söndag 26 juni 2011

Buller ...

Trafikbuller och andra typer av buller är sådant som alla bostadsbyggare måste förhålla sig till. Att bullerexponering typiskt sett är skadligt för hälsan tvivlar nog inte många på längre. Forskning har också visat att människor påverkas negativt även om man själv upplever att man har vant sig vid det buller man utsätts för.

Boverket har gjort en genomgång av drygt 130 000 lägenheter i flerbostadshus, byggda under perioden 1998-2008, för att kontrollera i vilken omfattning bostäderna utsätts för trafikbuller.

Det finns flest bullerexponerade bostäder i Stockholm, Göteborg och Malmö, men dålig ljudmiljö är inte enbart ett storstadsfenomen. I storstäderna hanterar man bullerfrågan lika bra som i övriga landet. Resultatet visar enligt Boverket att situationen i trafiknära lägen inte är så illa som många befarat.

Boverkets allmänna råd ”2008:1 Buller i planeringen” är beskrivande med exempel på hur byggande i bullerexponerade områden kan ske, bland annat genom att kompensatoriska åtgärder vidtas och att tysta sidor skapas. Undersökningen visade att flertalet av de undersökta lägenheterna hade en tystare sida.

Vad som är positivt är att Boverket framhåller att man tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, Naturvårdsverket, Socialstyrelsen och Trafikverket har påbörjat ett arbete med att utveckla en samsyn mellan myndigheterna i frågor som rör samhällsbuller. Här kan nämnas att det i olika sammanhang har framkommit att det som anses utgöra ”industribuller” hanteras på annat sätt än trafikbuller och att förekomsten av sådant ”industribuller” kan utgöra ett stort problem vid bostadsbyggande eftersom bullerkällan sätter nivån för vad som kan tolereras och inte bullret i sig.

Här finns en länk till Boverkets hemsida där den rapporten ”Trafikbuller och nybyggda bostäder” presenteras.

Här kan rapporten laddas ned.

1 kommentar:

  1. Bra bloggpost! Vill tipsa om vår skola om buller: http://www.industridraperier.se/bullerskolan/vad-ar-buller.php

    Där går vi igenom lite grundläggande fakta om buller, hur vi påverkas av det och hur vi kan dämpa buller.

    SvaraRadera