måndag 13 juni 2011

Brist på bostäder

Beverket redogör i ett pressmeddelande i dag för att det råder brist på bostäder i fler kommuner. Uppgifterna i pressmeddelandet är hämtade från Boverkets årliga kartläggning av läget på bostadsmarknaden som bygger på en enkät till landets kommuner.

Inledningsvis framhåller man från Boverket att fler kommuner har brist på bostäder och att cirka 60 procent bor i kommuner med bostadsbrist. Antalet lediga lägenheter i allmännyttan minskar samtidigt. Endast sju procent bor i kommuner med överskott på bostäder.

Enligt undersökningen finns det cirka 7 900 lediga allmännyttiga lägenheter, vilket motsvarar cirka 1 procent av allmännyttans lägenhetsbestånd. De grupper som har svårt att få bostad är bland andra unga, äldre och stora barnfamiljer.

Beträffande frågan om vilka grupper av människor som har svårt att få bostäder kan jag konstatera att det är samma grupper som tidigare. Det är naturligtvis - precis som jag har påpekat många gånger tidigare - angeläget att bostadskonsumenternas behov av bostäder kan tillgodoses på ett bättre sätt än vad som nu är fallet. Man måste kunna flytta till både arbete och studier. Förutsättningarna för att detta ska kunna ske har förbättrats efter alla bostadspolitiska reformer sedan valet 2006. Att vi nu ser att bristen på bostäder - trots detta - ökar är naturligtvis inte tillfredsställande och får inte leda till statliga inhopp som så många gånger tidigare.

När det gäller den delen av pressmeddelandet som handlar om ombildning till bostadsrätter har jag inte anledning att konstatera annat än att dessa bostäder finns kvar, men i annan juridisk form. Problemet är därför inte ombildningarna som sådana utan bristen på ett tillräckligt stort tillskott av nya bostäder. När det gäller möjligheterna att faktiskt kunna upprätthålla önskad flexibilitet på arbetsmarknaden finns det därför skäl att även särskilt påpeka hyresrättens betydelse i sammanhanget.

Här finns länken till Boverkets pressmeddelande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar