tisdag 7 juni 2011

Frågan om neutralitet mellan boendeformerna

I senaste numret av tidningen Bofast finns en artikel intagen med rubriken "Ingen skattereform i sikte". Utgångspunkten är att den som bor i hyresrätt är ekonomiskt missgynnad i förhållande till den som äger sin bostad eller bor i en bostadsrätt. Det är parterna på hyresbostadsmarknaden (Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna) som har drivit på gemensamt i denna fråga.

Man menar att "snedsitsarna" skulle kunna rättas till genom i huvudsak tre olika åtgärder. Dessa åtgärder är följande:

• En låg moms läggs på bostadshyror
• Slopad fastighetsskatt för hyresrätter
• Skattefria avsättningar till underhållsfonder.

Ulf Perbo, som är statssekreterare hos Stefan Attefall, ska enligt artikeln tidigare på Sabos kongress i Uddevalla i april i år ha sagt att man på finansdepartementet anser att det råder symmetri mellan upplåtelseformerna. Tvärtemot vad parterna på hyresbostadsmarknaden hävdar.

Daniel Liljeberg, som är politiskt sakkunnig hos Stefan Attefall, har för Bofast förtydligat resonemanget enligt följande:

"– Det råder ur ett skattemässigt perspektiv symmetri. Så är det. Hyresrätten beskattas som en näringsverksamhet, vilket betyder att alla kostnader som en fastighetsägare har ställs mot resultatet och minskar bolagsskatten med motsvarande summa.

–Och en privatperson har avdragsrätt för sina räntekostnader. Så där råder skattetekniskt en symmetri."

Här finns det skäl att göra några reflexioner. Jag håller mig i detta inlägg till frågan om eventuella skillnader när det gäller beskattning när man jämför hyresrätter med bostadsrätter och villor. Vilken slutsats man kommer till i detta avseende är naturligtvis delvis beroende av hur jämförelsen görs och vad som beaktas i sammanhanget. Under alla förhållanden kan man utgå från att det är en stor utmaning eller till och med en i det närmaste omöjlig uppgift att skapa förutsättningar som innebär att ingen kategori av boende känner sig missgynnade i just sin boendeform.

Det bör också påpekas att valmöjligheten mellan olika boendeformer innebär att människor har att ta ställning vad man anser vara fördelar respektive nackdelar med de alternativ man väljer mellan. Om man anser att det förhåller sig så att hyresrätten är skattemässigt missgynnad är nästa fråga om detta förhållande i så fall är så påtagligt att det går att påvisa att människor av detta skäl väljer bort hyresrätten som boendeform. Efterfrågan på hyresrätter antyder ändå att människor inte väljer bort hyresrätten som på grund av en påstådd obalans i beskattningen.

Att enbart ta sin utgångspunkt i den boendes situation utan att beakta skillnaderna mellan att inneha en nyttjanderätt jämfört med att äga någonting - avsett om det handlar om fysiska eller juridiska personer - låter sig inte utan vidare göras. Det är skillnad vad dessa kategorier av boende rättsligt sett har rådighet över.

Här finns en länk till artikeln.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar