måndag 17 december 2012

Sverige = hög standard som rättsstat

Sedan ett antal år tillbaka tar organisationen The World Justice Project (WJP) fram ett Rule of Law-index som utvisar i vilken utsträckning olika länder lever upp till de principer som kännetecknar en rättsstat. Indexet är konstruerat utifrån 400 variabler som sammanställs till 48 indikatorer inom nio områden.
 
WJP är en oberoende icke vinstdrivande organisation med bas i USA som verkar för rättsstatens genomförande runt om i världen. Organisationen grundades 2006 på ett initiativ av det amerikanska advokatsamfundet, American Bar Association, och finansieras av bl.a. Bill & Melinda Gates Foundation, stora företag, advokatfirmor och advokatsamfund:
 
Nedanstående tabell visar hur Sverige låg till 2011, då 66 länder jämfördes med varandra, och 2012/13 då antalet jämförda länder utökats till 97.

 
Sveriges placering 2012/13
Sveriges placering 2011
Begränsat offentligt maktutövande
2/97
3/66
Avsaknad av korruption
1/97
2/66
Ordning och säkerhet
6/97
5/66
Grundläggande rättigheter
1/97
1/66
Öppenhet i offentligt maktutövande
1/97
1/66
Genomförande av regler
1/97
1/66
Civilrätt
7/97
5/66
Straffrätt
5/97
7/66
Informell rättvisa
 
 

 
2012/13 rankas Sverige som etta i världen inom fyra områden:
1. Avsaknad av korruption,
2. Grundläggande rättigheter,
3. Öppenhet i offentligt maktutövande, samt
4. Genomförandet av regler.

Sverige är bland de tio främsta inom de övriga områdena. Sveriges myndigheter och domstolar rankas bland de mest effektiva och transparenta i världen. Sveriges lägsta omdöme (0,55 av 1) finns inom civilrätten på indikatorn som mäter handläggningstider i domstolarna. (För de flesta indikatorerna ligger Sverige mellan 0,8 och 1,0). Det finns föklaringar till detta. En tvistemålshandläggning som syftar till att bereda målet efter vad dess beskaffenhet kräver fordras noggrannhet och tid. Dessutom har parterna möjligheter att påverka så att målets handläggning skyndas på eller - vilket inte sker alltför sällan - fördröjs. Snabbare handläggningstider kan innebära såväl mer nöjda som i vissa andra fall mer missnöjda parter.

Undersökningen grundar sig på opinionsundersökningar (bland 1.000 vanliga medborgare per land) och en expertpanel med 2.500 experter från hela världen (för Sveriges del främst forskare och advokater).  
 
2011 rankades Sverige som etta i världen inom tre områden och var bland de tio främsta inom de övriga områdena.

1 kommentar:

  1. "WJP är en oberoende icke vinstdrivande organisation med bas i USA som verkar för rättsstatens genomförande runt om i världen."

    Detta är ju komiskt! En organisation som verkar för rättsstatens genomförande med bas i USA, samma land som är ökänt korrupt och där inte ens presidenten är laglig.

    SvaraRadera