torsdag 27 december 2012

Efterdyningar från Almedalen 2012

Paneldebatt med Ola Johansson (C), Anti Avsan (M) Anders Freyschuss (ordförande, Svensk Ventilation) och Sara Karlsson (S).
I Svensk Ventilations nyhetsbrev (Kanalen) som jag fick mig tillsänt strax före jul står det lite skrivet om en debatt i Almedalen där jag medverkade i somras.
 
Seminarium - Miljömål 2020
 
Seminariet belyste frågan om och hur miljömålet "God bebyggd miljö" och då närmare bestämt inomhusmiljö kan uppnås. Utgångspunkten för diskussionen var att både Boverket och Naturvårdsverket har konstaterat att målet blir svårt att nå till år 2020.
 
Enligt nyhetsbrevet sade jag följande:

"Anti Avsan (M) tog upp att fokus bör vara på vad vi kan göra för att uppnå miljömålen – inte tvärtom. Mycket kan lösas med ökad kunskap och förståelse för innemiljöfrågorna. Sedan bör vi inte lägga kraft på att göra om miljömålssystemet utan hitta sätt att uppnå målen."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar