måndag 31 december 2012

Gott nytt år!

År 2012 håller på att gå mot sitt slut och snart är det 2013. Ett nytt år som kommer att innebära nya möjligheter och nya utmaningar. Att jobbpolitiken måste fortsätta att stå i centrum för Moderaterna är lika självklart nu som det var i början av förra mandatperioden, men samtidigt måste fokus också sättas på en mängd andra politiska frågor.

När arbetet med alla problem som människor upplever i sin vardag tar fart, är en väldigt viktig utgångspunkt att man aldrig blir klar med sin politik. Grundläggande visioner och ambitioner gäller naturligtvis över tiden, liksom i synnerhet de ideologiska utgångspunkter som ligger till grund för varje parti, men detta innbär inte att de svar vi finner i dag gäller för all framtid. Omorientering och nyorientering är en viktig överlevnadsfaktor även inom politiken.
 
Samtidigt kan det finnas skäl att lyfta ett varnande finger ... att stanna upp emellanåt för att vårda sin ideologiska kompass. Annars finns det en risk - som för vissa är större än för andra - att ideologiska utgångspunkter och grundläggande värden som frihet, ansvar och den enskilda människans okränkbarhet drunkar i vardagspragmatiken.
 
Vi tror på människor mer än på politiker, men samtidigt är politiker också människor. Detta innebär att det inte finns en överhet ... ett överliggande skikt ... som man måste underordna sig därför att dessa i detta skikt vet allting bättre. Vi måste finna politiska lösningar som är bra för alla människor och inte bara utgå från att människor måste finna sig i de politiska lösningar som presenteras.
 
Jag har i vart fall ambitionen att bidra till att det blir ett gott nytt år 2013. Mitt eget fokus är numera rättspolitiken.
 
Gott nytt år! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar