tisdag 18 december 2012

Kriminalisering av organiserat tiggeri?

I morse deltog jag i en debatt i P 1-morgon gällande den Moderata rättspolitiska utvecklingsgruppens förslag om att "överväga en särskild kriminalisering av det förhållandet att någon utnyttjar annans utsatta ställning genom exempelvis tiggeri".

En ökande företeelse är att utsatta människor utnyttjas för att tigga på gator och torg, framförallt i våra större städer. Tiggeri i sig är inte olagligt och det bör det inte heller bli. Däremot kan en särskilt påträngande person som tigger eventuellt göra sig skyldig till brottet ofredande. Att tiggeri skulle ta sig sådana uttryck är nog i och för sig mycket ovanligt.

Samhällets samlade insatser mot tiggeri måste dock bli bättre. Den person som ger en tiggare pengar tror ofta att pengarna hjälper en utsatt människa att få mat och husrum men gåvan hamnar i stället ofta hos skrupelfria människor som utnyttjar tiggare som en egen inkomstkälla. Tiggaren är typiskt sett underlägsen och i händerna på den som arrangerar tiggeriverksamheten. Man skulle med andra ord kunna säga att sådant organiserat tiggeri inte hjälper tiggaren, men däremot profitören eller profitörerna bakom verksamheten.

Den Moderata rättspolitiska utvecklingsgruppen har därför förslagit att det ska göras en kartläggning av hur omfattande problemet är och att en kriminalisering ska övervägas av sådana situationer där någon för egen vinnings skull utnyttjar andra som befinner sig i en utsatt ställning och som exempelvis ägnar sig åt tiggeri.

Om morgonens debatt där Aaron Israelson, chefredaktör för tidningen Faktum, deltog kan man möjligen säga att denne egentligen inte motsade någonting utan bekräftade bilden och föreföll mot slutet att vara överens med mig om att det var bra med ett intensifierat arbete mot organiserat tiggeri. Avslutningen blev möjligen lite märklig eftersom Aaron Israelsons slutord blev att "förslaget hjälper inte tiggarna". Därför kan jag bara återupprepa att organiserat knappast kan anses hjälpa tiggaren.

Här finns en länk till det aktuella inslaget i P 1-morgon.   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar