söndag 30 december 2012

Om tiggeri - ännu en gång

Aaron Israelson, som jag debatterade emot i P1 den 18 december angående den Moderata arbetsgruppens förslag om att överväga utökad kriminalisering av organiserat tiggeri, har för några dagar sedan skrivit på debattsidan i Expressen under rubriken "Asks tiggeriförbud slår mot romerna".

Argumentationen är inte mer begriplig denna gång när den återfinns i en debattartikel. Alldeles oavsett om det är fråga om romer eller människor med annan etnisk bakgrund kan det inte vara rimligt att utnyttja andra för egen vinnings skull. Utnyttjas någon som tiggare mot sin egen vilja är det också ointressant om verksamheten sker inom ramen för en så kallad storfamilj eller släkt. I P1-debatten kunde Aaron Israelson för övrigt inte på något sätt utesluta att människor utnyttjas mot sin egen vilja inom ramen för den verksamhet som han beskrev.

Enligt uppgift skulle det vara fullt möjligt att för en tiggare att få ihop uppemot 80 Euro, eller med andra ord omkring 800 kronor per dag. Den som organiserar sådan verksamhet för - låt säga - 10 personer kan därmed samla ihop 8 000 kr per dag. En liten del av detta belopp kan möjligen gå tillbaka till dem som utför tiggeriet, för omkostnader. Mot bakgrund av detta bör det inte heller vara svårt att förstå att det kan finnas incitament för personer som vill utnyttja andra för sådan verksamhet.  

Här finns en länk till den aktuella artikeln.

Justitieminister Beatrice Ask har replikerat på Aaron Israelsons artikel. I repliken framhålls följande:

"Det är tydligt att det blivit vanligare med människor som tigger. I vissa fall rör det sig om en människohandelsliknande företeelse. Givaren tror att pengarna som skänks till den som tigger hjälper en utsatt människa men gåvan hamnar i stället hos personer som utnyttjar tiggare som en egen inkomstkälla. Den som tigger är i dessa fall helt i händerna på den som arrangerar tiggeriverksamheten."

Vidare påpekas behovet av ytterligare kartläggning av problematiken kring tiggeri.

Här finns en länk till repliken.

2 kommentarer:

  1. Hej Anti,

    Jag ser att du inte begripit vad jag menar. I det här inlägget trodde du till och med att jag i själva verket håller med dig. Det gör jag alltså inte, så låt mig förklara en gång till: Ett förbud mot organiserat tiggeri slår mot fattiga romska släkter som i århundraden organiserat sitt tiggande på familjenivå. Du menar att det blivit vanligare att tiggare utnyttjas, och jag håller med dig om att det förekommer, men ingen vet exakt hur vanligt det är. Att du och Beatrice Ask sprider bilden att det är mycket vanligt är oroväckande, eftersom vi som jobbar gentemot den aktuella gruppen (fattiga EU-medborgare i Sverige, i första hand romer från Rumänien och Bulgarien) inte alls ser att det är vanligt att tiggare utnyttjas. Ni föregriper er egen kartläggning med att spela på rädslor och fördomar. Inte minst, Anti, eftersom du sprider helt galna myter om att man kan dra in 800 spänn om dagen (!). Var i hela tjotaheiti har du fått den siffran ifrån?

    SvaraRadera
  2. Aaron, jag förstår din poäng men det är precis som du också ger uttryck för inte antingen eller. Att romska släkter sysslat med tiggeri under århundraden finns det inte anledning att ifrågasätta, men alldeles oavsett detta är det inte acceptabelt om personer tvingas medverka i sådan verksamhet mot sin vilja i dag. Såvitt jag har förstått dig utesluter du inte heller att det förekommer. Varken jag eller justitieministern har någon bestämd uppfattning om tiggeri där personer tvingas medverka mot sin egen vilja är mycket vanligt eller inte. Det enda antagande man kan göra är att eftersom tiggeriet som sådant av olika orsaker har ökat i omfattning finns det anledning att anta att sådana fall där människor tvingas medverka mot sin vilja också har ökat. Jag har fått förstahandsuppgifter, som innefattar olika konkreta iakttagelser, avseende fall som helt uppenbart måste ha varit organiserat tiggeri där människor tvingats medverka mot sin vilja. Det finns också polisuppgifter som bygger på enskilda polismäns iakttagelser och som innefattar omständigheter som tyder på samma sak. Jag har ingen anledning att ifrågasätta dessa uppgifter. Beträffande 800 kronor om dagen är det vad en person säger att han får i genomsnitt per dag. Personen i fråga är besviken över att svenskarna ger så lite och han spelar i och för sig ett blåsinstrument, troligen saxofon. Uppgifterna lämnas i reportaget som gick att höra innan vi debatterade frågan i P1.

    SvaraRadera