torsdag 20 december 2012

Mer om tiggeri

I en av Rikspolisstyrelsen, den 16 januari, på polisens hemsida publicerad nyhet med rubriken ”Människohandel för tvångsarbete och tiggeri ökar” framgår det att antalet anmälningar om människohandel som rör utnyttjande av människor för tvångsarbete, tiggeri eller annan brottslig verksamhet ökar mer än antalet anmälningar om människohandel för sexuella ändamål.

Detta framgår av Rikspolisstyrelsens senaste lägesrapport om människohandel.

Kommissarien Kajsa Wahlberg vid Rikspolisstyrelsen uppger att den typ av människohandel som ökar handlar framförallt om fall där personer har förts till Sverige av kriminella grupper från andra länder för att utnyttjas i tiggeri, för tvångsarbete eller för att medverka i brottslig verksamhet.

Av artikeln framgår också att när det gäller tiggeri och medverkan i brottslig verksamhet kommer majoriteten av de kringresande gärningsmännen och deras offer från Rumänien, Vitryssland och Bulgarien.

I artikeln anges också följande:

”Sedan EU:s gränser utvidgats har problemet med kringresande grupper som utnyttjar människor för tiggeri och stölder ökat. Bekämpningen av sådana brott har prioriterats inom det europeiska lagstiftnings- och polisarbetet, vilket har lett till att antalet rapporterade fall har ökat inom hela EU under 2008-2010…

Gränspolisavdelningarna i Stockholms och Skåne län fått ett tydligare ansvar för att bekämpa människohandel för andra ändamål än sexuella. Utbildningsinsatser, som fokuserat på samtliga former av människohandel, har lett till ökad kunskap inom Polisen, vilket gör att brotten lättare upptäcks och att fler anmälningar görs…

Under 2010 upprättade polisen 31 anmälningar om människohandel för sexuella ändamål. Under samma år dömdes tre personer för människohandel för sexuella ändamål och en person dömdes för medhjälp. Fem personer dömdes för grovt koppleri och fjorton för koppleri som varit av människohandelsliknande karaktär.

När det gäller människohandel för andra ändamål än sexuella upprättade polisen 53 anmälningar under 2010. Under samma år dömdes fem personer för människohandel för andra ändamål än sexuella.”

Här finns en länk till den aktuella artikeln.

I dagens Stockholmsdel av DN (papperstidningen) finns en artikel med rubriken "Tiggarna har delat upp stan mellan sig". Det ska vara "familjerna" som har gjort detta. Man har med andra ord organiserat verksamheten och tiggare som inte tillhör "familjerna" motas bort. Av artikeln framgår det vidare att en inspektör vid Citypolisen - enligt min mening på lösa grunder av spekulativ karaktär - avfärdar att det skulle vara organiserad brottslighet bakom tiggeriet.

En rekommendation till ifrågavarande polisinspektör kan vara att sätta sig i kontakt med exempelvis Rikspolisstyrelsen för att informera sig mer om vad som försiggår inom hans ansvarsområde.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar