fredag 14 oktober 2011

Narkotikapolitik: Slutreplik på DN-debatt

Min och min parti- och riksdagskollegas (Isabella Jernbeck) artikel på DN-debatt den 9/10 resulterade i inte mindre än fem repliker. I dag har vår slutreplik publicerats på DN-debatts nätupplaga. Den har rubriken "Drogfrihet måste vara målet i missbrukarvården".

Ingressen till artikeln är en bra sammanfattning. Den har följande lydelse: Vi vill att kvaliteten i missbrukarvården ska öka och att den ska göras mer tillgänglig. Samtidigt vill vi också att den även i fortsättningen ska stå i överensstämmelse med en restriktiv inställning till narkotika och även till olika substitutionsläkemedel.

Här följer artikelns slutkläm som har följande lydelse: Det går inte att blunda för det faktum att olika narkotikaklassade läkemedel alltför ofta hamnar i fel händer ute på gatan, något som typiskt sett ökar omfattningen av narkotikamissbruket. Även om det ännu inte finns några sådana förslag i Sverige ser vi med oro på hur man i olika europeiska länder, exempelvis i Danmark, har gått ännu längre genom att införa laglig utdelning av heroin till tunga missbrukare. Det är en utveckling som vi absolut inte vill se i Sverige.

Här finns en länk till slutrepliken.

1 kommentar:

  1. Björn Johnson15 oktober 2011 11:15

    "Det går inte att blunda för det faktum att olika narkotikaklassade läkemedel alltför ofta hamnar i fel händer ute på gatan, något som typiskt sett ökar omfattningen av narkotikamissbruket."

    Det gäller alla former av narkotikaklassade läkemedel, Anti. Vill du ha en restriktiv palliativ vård och en restriktiv smärtbehandling också?

    SvaraRadera