söndag 23 oktober 2011

IPU och Partistämman 2011

Dagens anförande under avsnittet gällande utskott 7, "Sverige i världen", där jag debatterar Nordiska rådet
.
Hemkommen efter lite drygt en vecka i högt tempo (som började redan i lördags morse (15/10)) kan jag bara konstatera att en hel del har klarats av under denna tid. På Interparlamentariska unionens (IPU) höstsession i Bern diskuterades bland annat "den arabiska våren". En högaktuell fråga och någonting som pågår i många länder. Mest fokus sätts för närvarande på Libyen och Syrien på grund av det som pågår där, men i dag också på valet i Tunisien där en ny konstitution har byggts upp bland annat med hjälp av insatser från IPU och medverkan av svenska "experter".
.
Här finns en länk till ett pressmeddelande om IPU:s höstsession.
.
Beträffande diskussionen kring händelserna i Nordafrika har jag uttalat följande:
.
"- Det känns väldigt bra att höra företrädare från den aktuella regionen när de uttrycker sin tro på demokrati och mänskliga rättigheter. Jag hoppas att de som vågar uttala sig tydligt i dessa frågor blir förebilder och föredömen för många andra, säger Anti Avsan."
.
Under partistämman har jag varit uppe och debatterat det idépolitiska programmet där jag yrkade på en annan och bättre skrivning i något modifierad form av den rättsstatliga principen "det är bättre att tio skyldiga frikänns än att en oskyldig döms". Mitt yrkande framfördes mot partistyrelsens förslag och det aktuella utskottets beslut (som är huvudförslag). Mitt yrkande vann stort i en försöksvotering. Särskilt bra känns det att justitieministern stödde mitt förslag.
.
I övrigt debatterade jag bostadspolitiska frågor där jag bland annat försvarade bruksvärdesprincipen, frågan om särskilda regler avseende internet där jag påpekade svårigheten och det olämpliga med särskilda regelverk enbart för internet. Vi har ju ambitionen att all lagstiftning ska vara teknikneutral.
.
Vidare debatterade jag könskvotering i bolagsstyrelser där jag breddade problematiken till andra områden med bristande jämställdhet, exempelvis de orättvisor som den så kallade yrkesklassificeringen påvisar. Det lönar sig inte ekonomiskt att förkovra sig i traditionella kvinnoyrken i välfärdssektorn eftersom sådan yrken innefattar så få yrkeskategorier vilket i sin tur leder till lägre löner.
.
Jag debatterade också adoptioner där utskottet på min inrådan gjorde ett särskilt uttalande som innebär att det ska bli lättare att adoptera barn som far illa. Detta gjordes sedan om till ett yrkande som vann bifall. Jag debatterade även frågan om surrogatmödraskap där jag menar att det måste ske en förutsättninglös utredning, allemansrätten där det finns skäl att se närmare på problemet med kommersiellt utnyttjande av annans mark, naturreservat; vad som är nyttan med sådana och vad som har gjorts för att stärka äganderätten bland annat genom de under förra mandatperioden införda ersättningsreglerna (jag var ansvarig för ärendet) och den för inte så länge sedan tillsatta utredningen avseende eventuell framtida vinstfördelning efter det att annans mark tagits i anspråk. Slutligen; dagens anförande gällde Nordiska rådet och att dess arbetsformer borde ändras eftersom det råder nya förutsättningar i Europa och världen i dag. Dessa förutsättningar skiljer sig från situationen 1952 då Nordiska rådet tillskapades.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar