torsdag 27 oktober 2011

Minskat byggande, men ingen räntehöjning

I Boverkets indikatorer för oktober månad visar det sig att tillväxten i bostadsbyggandet bryts. Prognosen för bostadsbyggandet skrivs tyvärr ned, vilket innebär att bedömningen för närvarande är att antalet påbörjade bostäder minskar med 5 procent i år och med 8 procent nästa år.

Vi vet ju att det finns en betydande oro i vår omvärld och att det är osäkert i vilken omfattning svenska banker och Sveriges ekonomi i övrigt kommer att påverkas. Detta medför - precis som under förra finanskrisen och den internationella lågkonjunkturen - osäkerhet när det gäller finansieringen av olika byggprojekt och drar ned byggandet.

Enligt Boverket har försäljningen av nya småhus minskat betydligt under loppet av 2011. Bedömningen för framtiden är att byggandet av både småhus och bostadsrätter minskar jämfört med 2010, medan byggandet av hyresrätter kan komma att öka något.

Här finns en länk till Boverkets indikatorer för oktober 2011.

I dag har Riksbanken beslutat att reporäntan ska ligga still och att eventuella höjningar skjuts på framtiden. Orsaken till detta är det "stökiga konjunkturläget" och att den europeiska skuldkrisen även kommer att få effekter här i Sverige. Med utgångspunkt från hur Riksbankens direktion är sammansatt finns det för närvarande små förutsättningar för en sänkning av reporäntan. Däremot är ett rimligt antagande att de tidigare aviserade räntehöjningarna får vänta åtminstone till andra halvåret 2012.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar