söndag 16 oktober 2011

IPU i Bern och studier av Schweiz narkotikapolitik

På webfinansers hemsida och några några andra platser skrivs lite om Sveriges deltagande i Interparlamentariska Unionens 125:e församling i Bern i Schweiz.

I huvudsak står följande i den aktuella notisen.

"Den 16-19 oktober äger IPU:s årliga höstförsamling rum i Bern, Schweiz. Den svenska permanenta IPU delegationen som deltar består av delegationens ordförande Anti Avsan (M), förste vice ordförande Krister Örnfjäder (S), andre vice ordförande Ulrika Karlsson (M), Ulf Nilsson (FP) och Monica Green (S). IPU möts två gånger per år, för en höstsession och en vårförsamling.

Fokusfrågor vid höstförsamlingen i Bern berör bland annat god samhällsstyrning som ett verktyg för att uppnå fred och säkerhet och demokrati, omfördelning av såväl resurser som inflytande på den internationella arenan, samt parlamentens roll för att säkerställa kvinnors och barns hälsa."

Jag återkommer säkert - åtminstone med något kortare blogginlägg - angående någon aktuell fråga. Själv kommer jag att delta i arbetet med frågeställningar som rör situationen i Nordafrika.

Här finns en länk till en av sammanlagt tre notiser.

Under tiden i Bern har vi ett sidoprogram som anordnats av svenska ambassaden. Vi kommer att studera narkotikapolitik, både under delar av söndagen och måndagen. I programmet finns presentationer och möten med olika personer som har särskilda kunskaper om dessa frågor, polisen och personal i en "fixerstübli" dit missbrukare kan gå för att knapra, röka, snorta eller injicera narkotika.

Den Schweiziska narkotikapolitiken kan sammanfattas på följande sätt:

Schweiz har sedan slutet av 1980-talet haft en radikal narkotikapolitik som antogs den 30 november 2008, efter flertalet folkomröstningar. Den schweiziska narkotikapolitiken kallas ”The Swiss Four Pillar Policy” och består av de fyra grundpelarna; prevention, terapi, risk-reducering och upprätthållande av resultaten.

Det var framförallt den samhälleliga säkerheten och att få bort droger, droghandel och drogrelaterat våld från gatorna som drev igenom denna policy. Injektionsrum, där missbrukare kan gå för att ta sina droger, samt få rena sprutor och Heroin Assisted Treatment (HAT) utgör delar av denna ifrågasatta policy. Trots goda effekter och majoriteten av befolkningens stöd för politiken har den vissa begränsningar. Återintegrationen i samhället och en långsiktig lösning på arbete och boende för de före detta missbrukarna (vilka som räknas dit är oklart för närvarande men kommer att klarna efter våra studiebesök) är en de största begränsningarna med denna policy.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar