lördag 8 oktober 2011

Juholt(S) bostadssubvention

Håkan Juholt och Socialdemokraterna är mot bättre vetande – Sveriges Byggindustrier, Fastighetsägarna Sverige, en hel byggbransch och ett stort antal bostadspolitiska bedömare – varma förespråkare av bostadssubventioner. Det anmärkningsvärda är dock att Juholt visar sig vara så till den milda grad för subventioner att han inte har dragit sig för att ge sig själv och sin familj en bostadssubvention. Detta trots att han tveklöst inte har varit i behov av subventionen för att kunna få någonstans att bo och trots att den inte har skapat en enda ny bostad. I sistnämnda avseende är den jämförlig med Socialdemokraternas bostadspolitiska subventionsförslag.

I Sverige har vi 55 % högre byggkostnader än genomsnittet i Europa. Är det då bra eller dåligt att byggbolag ska få pengar rätt ner i sina ”fickor”? Ökar bostadssubventioner byggbolagens vilja att genom konkurrens få ned sina kostnader? Svaret är tveklöst nej om det inte är så att man lever i annan värld.

Subventionstänkandet är något som dröjer sig kvar efter en tid då vi hade statlig hyresreglering, särskilda skatteregler för underkapitaliserade kommunala bostadsföretag och andra lösningar som kunde fungera partiellt i en trögrörlig värld.

Socialdemokraterna är förvisso i grunden ett trögrörligt politiskt parti. Den ”gråsosse” från de innersta leden som tycker att allt var bättre förr har helt uppenbart gett upp hoppet om framtiden. Den typen av människor finns helt säkert i alla partier, även i Moderaterna, men frågan är vilket genomslag dessa ska få i partipolitiken. Jag kan inte frigöra mig från tanken att Håkan Juholt är dessa människors främst hopp, ett hopp som inte handlar om framtiden utan om dåtiden, den tiden som är passerad utan att vi någonsin ska kunna vända tillbaka dit utom i vår föreställningsvärld.

Just i detta fall hade det dock kunnat vara en räddning för Håkan Juholt om han hade kunnat återvända till 2009 om man ska tro Aftonbladet. Där står det följande:

”Uppgifter till Aftonbladet gör gällande att Håkan Juholt varnades om sina regelvidriga ersättningar redan under våren 2009. Då var Juholt tillförordnad partisekreterare och en form av internrevision skedde när han skulle lämna posten till förmån för Ibrahim Baylan. Aftonbladet erfar, att det var i samband med att Håkan Juholts fallskärm efter tjänsten skulle fastställas, som partitjänstemän upptäckte att han tog ut full ersättning för sin bostad trots att han delade den med sin sambo.”

Bostadssubventioner är lika fel oavsett om de hamnar i byggbolagens eller Håkan Juholts fickor.

DN, SvD, Expressen, Aftonbladet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar