tisdag 11 oktober 2011

Riksdagsmotioner

I år har jag har skrivit fyra egna motioner och anslutit mig till ytterligare en motion innan den allmänna motionstiden gick ut. Här nedan redovisar jag vilka motioner jag har skrivit. Min avsikt är att senare återkomma med en redovisning av innehållet i varje motion för sig.

Motion 2011/12:K381 av Anti Avsan (M)
Bryt upp riksdagsarvodets inlåsningseffekter

Motion 2011/12:Sk264 av Anti Avsan (M)
Gränsdragningen mellan äkta och oäkta bostadsrättsföreningar


Motion 2011/12:Sk284 av Anti Avsan (M)
Förenklad hantering av mervärdesskatt på lokaler

Motion 2011/12:Sk285 av Anti Avsan (M)
Beskattning av kapitalvinst vid försäljning av permanentbostad


Motion 2011/12:U282 av Jan-Evert Rådhström m.fl. (M)
Nordiska rådet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar