fredag 1 februari 2008

Socialdemokraternas alternativ = Värre än Ebberöds Bank

DN-debatt i dag återupprepar Mona Sahlin och Thomas Östros det enda besked socialdemokraterna har gett om sin politik. Miljarder ska spenderas på jobbförstörande åtgärder. Höginkomsttagare ska få höjd a-kassa för att inte jobba och låginkomsttagare som jobbar ska få kraftigt höjd skatt. Det är en politik som skulle cementera utanförskapet och ge mindre pengar till välfärden.

Förslaget om höjning av a-kassan skulle i sig innebära 22.000 färre sysselsatta och medföra ytterligare 13.000 arbetslösa. Till detta kommer förslagen om höjda skatter och andra återställare. Den samlade effekten av socialdemokraternas politik - som får anses vara motsatsen till en fungerande jobbpolitik - skulle innebära minst 60.000 färre sysselsatta och skattehöjningar motsvarande cirka 20 miljarder kronor. Om sossarna fick bestämma skulle dörrarna till arbetsmarknaden stängas för många som nu har sett dem öppnas. Samtidigt skulle exempelvis förskollärare och sjuksköterskor få skatten höjd med omkring 400 kronor varje månad. Förslagen är inte nya. De fördes fram redan i socialdemokraternas budgetförslag i höstas.

Det saknas dock fortfarande besked om hur avgifterna i a-kassan ska hanteras. Ska dessa också återställas och hur ser i så fall finansieringen ut? Om avgifterna skulle återställas innebär detta en kostnad för att generera ytterligare förluster för såväl enskilda som hela samhället. Resultatet skulle bli ett växande utanförskap i stället för satsningar för att fler ska få jobb och på viktiga välfärdsverksamheter. I vår moderata agenda är det välfärdsverksamheterna som nu står på tur.

Konsekvent hänger socialdemokraterna också upp sig på vårdnadsbidraget, som är en del i en större familjepolitisk reform som ska ge ökade möjligheter för barnfamiljer att forma sin vardag. En modern familjepolitik måste förena jämställdhet med valfrihet. Därför föreslår Alliansregeringen en jämställdhetsbonus, en möjlighet för kommuner att införa vårdnadsbidrag, barnomsorgspeng och mer kunskap i förskolan. Vår familjepolitik ökar mångfalden i barnomsorgen, ger möjlighet till mer tid med barnen och stödjer jämställdhet i familjerna, samtidigt som både kvinnor och män uppmuntras till arbete.

Härutöver satsar vi på forskning och högre utbildning samt en bra skola för de yngre barnen. Resurserna för forskning ökas med 1,24 miljarder i år. Den högre utbildningen tillförs redan 360 miljoner för skapa bättre kvalitet och en särskild forskningsproposition förbereds. Inom skolan genomförs bland annat en särskild läsa-skriva-räkna-satsning om 900 miljoner, 3,7 miljarder satsas på fortbildning för lärare, 40 miljoner för åtgärdsprogram mot mobbning, skriftliga omdömen och ökade befogenheter för lärare att skapa lugn och ro i klassrummen.

Vi genomför en politik för fler jobb, som gör det mer lönsamt att arbeta och möjliggör satsningar på bättre kvalitet i viktiga välfärdsverksamheter. Vilket är socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets gemensamma alternativ? ........ Svar: Något sådant alternativ existerar inte!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar