onsdag 27 februari 2008

Svar om ägarlägenheter

För ett par veckor sedan rapporterade jag här på bloggen om en person som i en insändarreplik i Svenska Dagbladet, riktad till mig, hade relevanta frågor om ägarlägenheter. Jag lovade då att snart återkomma med svar. Jag har skickat en replik med mina svar till Svenska Dagbladets insändarsida, Synpunkt. Jag kan dock konstatera att mina svar på frågorna ännu inte har blivit publicerade. Därför väljer jag att publicera den insända repliken i sin helhet nedan.

Ägarlägenheter ger nya möjligheter
Insändarskribenten Gunnel Klernäs pekar på några relevanta frågeställningar (SvD 12/2) kring ägarlägenheter och införandet av dessa.

Under våren kommer regeringen med en proposition med förslag om att det införs en möjlighet att bygga ägarlägenheter i Sverige. Riksdagsbehandling och beslut sker under hösten, med möjlighet att bygga från 1 januari 2009. Det bör påpekas att det ännu inte finns något färdigt förslag från regeringen.

Ägarlägenheter är en ny boendeform i Sverige som ökar valfriheten och mångfalden på bostadsmarknaden. Socialdemokraterna har hittills konsekvent avvisat ägarlägenheter som oönskade och onödiga.

Intresset är stort och många hör av sig med uppmaningar om att ägarlägenheter bör införas men det ställs också frågor om hur olika praktiska saker ska anordnas i ett hus med ägarlägenheter.

Jämförelsen med radhus eller kedjehus är bra då det i sådana områden ofta finns en eller flera gemensamhetsanläggningar och en samfällighetsförening för förvaltningen av anläggningarna. Gemensamma anordningar och ytor i ett hus med ägarlägenheter kommer att förvaltas på liknande sätt. I praktiken finns också stora likheter med hur det fungerar i en bostadsrättsförening. En ägarlägenhet kommer dock att ägas direkt på samma sätt som en villafastighet eller ett radhus med äganderätt. Detta innebär bland annat att det inte kommer att finnas några begränsningar att hyra ut sin ägarlägenhet till skillnad från en bostadsrättslägenhet.

När frågan om ägarlägenheter utreddes för ett antal år sedan menade utredaren att införandet av ägarlägenheter sannolikt kommer att öka nyproduktionen av bostäder. Detta stämmer också med den bild vi har fått genom kontakter med företrädare för byggbranschen. Inledningsvis kommer ägarlägenheter att kunna skapas genom nyproduktion.

Anti Avsan, riksdagsledamot (m), Stockholms län

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar