tisdag 26 februari 2008

Tillval och frånval i hyreslägenheter utreds

Det sker mycket på bostadspolitikens område för närvarande. Eftersom det är angeläget att hyresrätten utvecklas så att den svarar mot hyresgästernas olika behov har regeringen beslutat att tillsätta en utredning för att se över hur förutsättningarna för hyresgäster att göra olika typer av tillval och frånval kan förbättras.

Utredaren uppgift är att finna en lösning som ger hyresgästerna så goda valmöjligheter som möjligt. Utredarens lösning ska också vara lätt att tillämpa för de berörda och därutöver förenlig med vad som i övrigt gäller för hyreslägenheter.

Boende i hyreslägenheter framför redan i dag ofta önskemål om att få anpassa sitt boende efter sina egna behov. En del hyresgäster är villiga att betala lite högre hyra för att kunna få tillgång till viss utrustning (tillval) medan andra vill ha lägre hyra och ställer därför lägre krav på sina lägenheter (frånval). Dagens regler innebär att hyresgästernas önskemål ofta inte kan tillgodoses.

Utredaren ska redovisa sitt betänkande i slutet av september 2008.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar