onsdag 6 februari 2008

Möte om hyressättning

Tidigare i kväll var jag på ett möte om hyressättning i aulan på Norra Real. Mötet hade anordnats av några av de lokala hyresgästföreningarna i Stockholms innerstad. Det märkliga var dock att de två talarna från hyresgästföreningen sade sig ha lämnat - ja just det - hyresgästföreningen, dels på grund av missnöje med de så kallade trepartssamtalen som ägde rum mellan hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna för ett antal år sedan, dels eftersom man ansåg att hyresgästföreningen (som riksorganisation?) värnade antalet hyresrätter men däremot inte hyresnivåerna eller hyresgästerna.

Anförandena från de två personerna som företrädde hyresgästföreningen - eller hade företrätt men ändå företrädde eller företrädde någon annan eller hur det nu förhöll sig - var i båda fallen närmast av karaktären domedagsscenarios som målades upp med utgångspunkt från ett samrådsmaterial från utredningen om allmännyttans villkor. Hur de slutliga förslagen i utredningens betänkande kommer att se ut visste av naturliga skäl inte någon i möteslokalen. Såsom en upplysning i detta sammanhang kan det sägas att för närvarande ser det som att betänkande kommer att presenteras under april månad.

På mötet fanns det ett antal framförallt äldre genuint oroliga människor. Det fanns också ett inte obetydligt antal människor som var arga och som troligen - åtminstone delvis - därför ställde konstiga frågor. Någon frågeställare frågade envist varför regeringen ljuger (om vad undrade jag och säkert också ett antal andra av de närvarande)??? Den uppiskade oron var dock så hög att även ABC-nytt fanns på plats för att kunna direktsända från mötet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar