tisdag 5 februari 2008

Mer om hyror och kommunala bostadsföretag

Diskussionerna i media fortsätter om det förslag avseende allmännyttans villkor som ännu inte har presenterats. På olika håll framförs oro för kraftigt höjda hyror. Hyresgästföreningen tar i ordentligt och påstår att det kan handla om hyreshöjningar upp till 60 %. Uppgiften finns i en artikel i Expressen. Dagens juridik (nätupplagan) har däremot en nyanserad artikel om de aktuella frågeställningarna med rubriken "Stora regeländringar för kommunala bostadsföretag". På första sidan i det senaste numret av Rikdsdag & Departement finns nyheten "Marknaden ska styra hyrorna" och en artikel återfinns i själva tidningen. Det sägs där att hyresgästföreningen ser det ännu inte presenterade förslaget som en krigsförklaring.

Utredningen om allmännytans villkor ska presenteras i slutet av mars. Hur utredningens förslag i detalj kommer att se ut får vi se då.

Det finns dock skäl att påpeka att den utveckling och förbättring av bruksvärdessystemet som vi moderater vill se inte innebär att hyresgäster ska tvingas från hus och hem. Tvärtom anser vi att bruksvärdessystemet är ett viktigt skydd mot oskäliga hyreshöjningar. Detta system bör därför finnas kvar men samtidigt är det angeläget att man även fortsättningsvis tar hänsyn till sådana viktiga faktorer som läge och standard vid hyressättningen och att man i större utsträckning än i dag gör bruksvärdesbedömningen med utgångspunkt från bostadsmarknadens hela bestånd.

Vi moderater förespråkar dock inte under några förhållanden ett hyressättningssystem som leder till en chockhöjning av hyrorna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar