tisdag 19 februari 2008

Fortsatt förnyelsearbete

Inom moderaterna har vi tillsatt totalt nio arbetsgrupper för att fortsätta utvecklingen av vår politik. Fem av grupperna är tillsatta av partistyrelsen och fyra är tillsatta av riksdagsgruppens förtroenderåd.

Arbetet med politikutvecklingen är en öppen process där både partimedlemmar och utomstående är välkomna att höra av sig och komma till tals. För den som är intresserad av att följa arbetet i grupperna finns en blogg: Förnyelsebloggen.

För egen del arbetar jag i en riksdagsarbetsgrupperna, "Lika möjligheter för kvinnor och män". I direktiven står bland annat:

"Utvecklingsgruppens uppgift är att lämna förslag på hur moderaternas jämställdhetspolitik kan förnyas. Gruppen ska fördjupa sig inom några av de områden där behovet framstår som störst. Det gäller bland annat frågor som berör familj, arbetsliv och välfärd."
Arbetsgruppens direktiv i sin helhet hittar du här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar