fredag 22 februari 2008

Ägarlägenheter och handel på Internet

Igår deltog jag i två interpellationsdebatter i kammaren. Den ena debatten handlade om konsumenters rätt vid handel på Internet. Det var Hillevi Larsson (s), kollega till mig i Civilutskottet, som interpellerade och integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni, som också är konsumentminister, som svarade. Här hittar du interpellationen. Mina inlägg i debatten hittar du här och här. Om du vill ta del av hela debatten börjar du läsa här.

Den andra interpellationen hade också skrivits av en kollega i Civilutskottet, nämligen Egon Frid (v). Justitieminister Beatrice Ask besvarade interpellationen.

Frågeställningen i interpellationen handlade om vilket regelverk som ska gälla vid uthyrning av en ägarlägenhet. Egon Frid hade tagit till fasta på ett uttalande som Betrice Ask gjort i samband med ett seminarium om ägarlägenheter. Enligt ett citat i Dagens Juridik hade Beatrice Ask sagt att "uthyrning av så kallade ägarlägenheter ska få ske utan inskränkningar". Eftersom jag har läst 2000 års ägarlägenhetsutrednings betänkande förstod jag ganska snart vad Beatrice Ask hade hänfört sig till i sitt uttalande och på vilket sätt Egon Frid hade missuppfattat uttalandet. Uttrycket "utan inskränkningar" syftar inte på reglerna avseende skälig hyra utan på vad som gäller beträffande besittningsskyddet och hur länge lägenheten får hyras ut. När det gäller hyreslägenheter och bostadsrättslägenheter finns det vissa inskränkningar för förstahandshyresgästen respektive bostadsrättshavaren vid uthyrning av sin bostad. En- och tvåfamiljshus får hyras ut utan inskränkningar och 2000 års ägarlägenhetsutredning menade att ägarlägenheter skulle få hyras ut på samma sätt. I debatten framhöll jag därför följande:

"När det gäller frågan om det ska finnas några inskränkningar i rätten att hyra ut finns den passusen i Ägarlägenhetsutredningen. Vad den tar syfte på är just att man ska jämställa ägarlägenheter med en- och tvåfamiljshus och inte med hyreslägenheter och bostadsrättslägenheter som hyrs ut. För en bostadsrättslägenhet till exempel fordras många gånger godkännande av föreningen för att man ska kunna hyra ut. Här är det någon som äger sin bostad, och då ska det inte finnas några sådana inskränkningar enligt utredningen."
Eftersom Egon Frid lyfte frågan om besittningsskydd för hyresgäster som hyr i andra hand passade jag också på att redogöra för hur lagstiftningen ser ut på detta område. Om detta kan du läsa i mitt första debattinlägg. Mitt andra inlägg i interpellationsdebatten hittar du här.

Här hittar du interpellationen och vill du se samtliga inlägg i interpellationsdebatten startar du här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar