fredag 1 februari 2008

Ebberöds Bank

Om man läser mitt förra inlägg undrar man kanske vad Ebberöds Bank är. Man kanske också undrar vad varför jag anser att socialdemokraternas politiska alternativ är värre än Ebberöds Bank. De flesta har nog en vag uppfattning om det aktuella begreppet eftersom detta har använts från tid till annan inte minst i politiska sammanhang.

Ebberöds bank är titeln på ett danskt folklustspel som ursprungligen uppfördes på Nørrebro Teater i Köpenhamn i januari 1923. I Ebberöds Bank betalar man hela 8% i inlåningsränta men tar bara 4% vid utlåning. Numera sägs uttrycket Ebberöds Bank ge bilden av en verksamhet som är välmenande men svårt vanskött.

Svaret på varför socialdemokraternas politiska alternativ är värre än Ebberöds Bank är att detta alternativ knappast kan vara välmenande. Inte ens jag tror att socialdemokraterna har en så bristande analysförmåga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar