söndag 12 maj 2013

Snedtorgs-Centern

Stureplanscentern är ju ett känt begrepp sedan tidigare, men nu har det utkristalliserats en ny falang inom Centerpartiet som skulle kunna kalla sig Snedtorgs-Centern eller möjligen Plattan-Centern. Tekniken att ta till sig en geografisk plats som första led och kombinera med partibeteckningen har ju som sagt skett tidigare. Bland narkomaner har Sergels Torg i Stockholm ofta kallats Snedtorget (på grund av lutningen) eller Plattan. Platsen är också sedan lång tid tillbaka känd som en plats där det köps och säljs narkotika, även om cannabisförsäljningen många gånger har varit lokaliserad i första hand till andra platser. En sådan plats har i alla fall tidigare varit Humlegården, som för övrigt ligger endast ett stenkast från Stureplan.

På Centerpartiets ungdomsförbunds (CUF) stämma i Helsingborg röstades det för bifall till en motion vars innebörd är att det ska ske en legalisering och reglering av handeln med cannabis.

Tyvärr framstår CUF-ordföranden, Hanna Wagenius, som okunnig och naiv samtidigt som hon bidrar till mytbildningen om att cannabis skulle vara mindre farligt än alkohol. Detta framgår av uttalanden som hon har gjort i anslutning till att hon har fått frågor om den aktuella motionen som CUF-stämman beslutade att bifalla.

Nu får vi ju verkligen hoppas att detta beslut inte får något större genomslag i moderpartiet, även om en och annan även där säkert skulle kunna räkna sig till Snedtorgs-Centern. För egen del är detta ännu ett förslag bland många andra som bidrar till att Centern förskjuter stora delar av sin egen väljarbas.

Vidare har Hanna Wagenius helt fel när hon påstår att svensk narkotikapolitik är ett misslyckande. De misslyckade delarna av svensk narkotikapolitik är typiskt sett ”flumperioderna” när den typen av förslag har fått genomslag som CUF nu har ställt sig bakom.

Jag har tidigare här på bloggen skrivit om problemen med så kallad medicinsk marijuana i USA. Där är ju erfarenheten att detta har ökat möjligheterna för knarkkartellerna att göra vinster och även ökat avsättningen av den typ av narkotika som utgör basen i knarkkartellernas verksamhet.

Här finns en länk till ett tidigare blogginlägg med rubriken "Medicinsk marijuana gynnar knarkkartellerna". Så sent som i torsdags skrev jag även under rubriken "Mytbildning om att cannabis inte skulle vara farligt".

Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Expressen/Kvällsposten, SVT, TV4

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar