tisdag 14 maj 2013

Mer om internetbedrägerier

Antalet internetbedrägerier ökar hela tiden, men utredningsresultaten blir sämre. Ser man till antalet anmälda bedrägeribrott har det skett en påtaglig ökning på senare tid. Antalet inkomna ärenden som klassificerats som bedrägeribrott har ökat med 116 procent sedan 2007. Sett enbart till år 2012 har anmälningarna (ärendeinflödet) ökat med 15 procent. Detta har i sin tur lett till att antalet bearbetade och antalet - vad man kallar - öppna bedrägeriärenden ökat. Även den resurstid som läggs ned inom polisen på att utreda bedrägeribrott har emellertid av naturliga skäl ökat under under 2012.
 
Antalet bedrägeriärenden som redovisades till åklagare och antalet personuppklarade brott minskade däremot under 2012. Kombinationen av ett ökat inflöde och färre redovisade ärenden och personuppklarade brott gör att andelen redovisade ärenden och personuppklaringsprocenten har minskat markant. Detta är beklagligt men har sina orsaker.

Med anledning av de ökade internetbedrägerierna kan man konstatera följande:

·       Bedrägerier är ett växande problem. Hur denna typ av brottslighet ska förebyggas är en fråga som berör många olika aktörer: myndigheter, näringslivet och även många enskilda människor.

·       Bedrägerier via internet riktas mot både företag och privatpersoner. Med internet som brottsverktyg ges bedragare möjlighet att genomföra många bedrägerier på kort tid, vilket kan leda till många brottsoffer.

·       Rikspolisstyrelsen har nyligen gett Polismyndigheten i Stockholms län ett uppdrag att starta ett nationellt bedrägericenter.

·       Det pågår en utredning (som Justitiedepartementet har tagit initiativ till) som ska redovisas i december 2013. Utredningen handlar bland annat om att överväga skärpa straff för egendomsbrott. Detta gäller i hög grad systematiska bedrägerier.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar