tisdag 7 maj 2013

Förslag om minskning av "huligankostnaderna"

I dag överlämnade det tidigare justitierådet och ordföranden i Högsta domstolen, Bo Svensson, utredningen (som formellt sett är en så kallad departementspromemoria) Ersättning för polisbevakning till justitieminister Beatrice Ask (M).

Utredaren Björn Eriksson (som en gång i tiden var rikspolischef) har tidigare (i april 2012) i ett delbetänkande, Mindre våld för pengarna (SOU 2012:23), föreslagit att idrottsaktiebolag ska jämställas med allmännyttiga ideella föreningar och helt undantas från skyldigheten att ersätta polisens kostnader för ordningshållning.

Min egen grunduppfattning, som i viss mån också har belysts under den senaste tidens debatt, är att polisen och därmed skattebetalarna ska bära kostnaderna för sådant som under alla förhållanden är polisiära problem. I mediauppgifter under de senaste dagarna har det framkommit uppgifter om sådant som jag har känt till sedan jag intresserade mig särskilt för huliganvåldet i början på förra mandatperioden.

Många av personerna som ligger bakom våld och annan brottslig verksamhet i samband med idrottevenemang är straffade för olika våldsbrott och missbrukar inte alltför sällan själva narkotika. Det är med andra ord i stor omfattning fråga personer som med mycket stor sannolikhet skulle begå brott i andra sammanhang om inte i samband med fotbollsmatcher och i liknande situationer. Dagens Nyheter hade häromdagen en artikel med rubriken: "Var tredje huligan dömd för narkotikabrott".

Bo Svensson har dock funnit att ersättningsskyldigheten bör finnas kvar för att sporra bolagen att vidta åtgärder mot ordningsstörningar vid matcher som de anordnar. Det ligger i och för sig ett vällovligt syfte bakom detta. Jag har för egen del noterat att vissa föreningar eller idrottsaktiebolag - i vart fall för ett antal år sedan - i det närmaste understött supporterföreningar som befrämjat våld och brottslig verksamhet.

Enligt Bo Svenssons förslag kan dock ersättningsskyldigheten begränsas till hälften av kostnaderna utan att bolagen förlorar intresset av att själva svara för ordningen. En längre gående begränsning är inte lämplig eftersom det då blir billigare för bolagen att låta polisen i stället för av klubbarna anställda ordningsvakter svara för ordningen.

Det är inte bara idrottsaktiebolagen som föreslås få sänkta kostnader. Alla anordnare av allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar som i dag är betalningsskyldiga omfattas av den föreslagna halveringen av ersättningsskyldigheten.

Bo Svensson har inte haft i uppdrag att pröva om de allmännyttiga ideella föreningarna även i fortsättningen ska vara generellt undantagna från ersättningsskyldighet för polisbevakningskostnader. Vad som kommer att ske i denna del återstår att se eftersom en rimlig utgångspunkt är att valet av organisationsform inte ska vara avgörande för vilka förpliktelser som blir aktuella.

Den aktuella lagändringen föreslås träda i kraft den 1 maj 2014.

Här finns en länk till departementspromemorian Ersättning för polisbevakning (Ds Ju 2013:24)

1 kommentar:

  1. Helt rätt - låt skattebetalarna betala, "nya" moderaternas grundidé

    SvaraRadera