måndag 20 maj 2013

Oroligheterna i Husby

Alldeles oavsett vad man anser om sig egen situation eller någonting annat motiverar detta inte till våldsanvändning och förstörelse av annans egendom. Eftersom jag tidigare har besökt polisen och den sociala insatsgruppen i Spånga-Tensta vet jag en del om problematiken i det området. Jag vet också att de som drabbas hårdast av den brottslighet som man ägnar sig åt "inom sitt eget område" till mycket stor del är människor som redan tidigare befinner sig i en svår livssituation. Detta verkar också vara fallet i Husby.

Att den lokala handlaren får sin bil helt utbränd kan knappast vara till nytta för någon boende i Husby. Att människor upplever saker som i vissa fall aktualiserar tidigare trauman och påminner om upplevelser av krig och terrordåd gör knappast tillvaron bättre för någon.

Det känns i sammanhanget stötande att enskilda politiker försöker få uppmärksamhet i skuggan av händelserna och försöker vrida till dem så att dessa blir något slags kvitto på vad man själv påstår. Jag tänker särskilt på vänsterpartisten Ann-Margarethe Livh som presenterar listor med egna påståenden.

Våldsamt upplopp är ett allvarligt brott som kräver att polisen ingriper - som man själv från polisens sida har uttryckt det - distinkt. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar