onsdag 15 maj 2013

Debatt om tiggeri i morgon

I morgon anordnar Svensk socialpolitisk förening en studiedag under temat "Gatan som hem och försörjning". I programmet ingår en debatt om tiggeri i vilken jag kommer att delta. Debatten börjar kl 14.20 och beskrivs på följande sätt i programmet.

"Tiggeri – olaglig organiserad brottslighet eller välfärdsstatens kollaps?

Tiggeriet är satt under såväl medial som politisk lupp. Moderaterna har föreslagit en utredning för att undersöka kopplingen mellan tiggeri och organiserad brottslighet. Två ideologier står mot varandra. Anti Avsan (m) riksdagsledamot, ledamot i Justitieutskottet, och Morgan Johansson (s), riksdagsledamot, ordförande i Justitieutskottet ,och f.d. folkhälsominister."

För det första återstår det att se om det verkligen är så att det är två ideologier som står emot varandra. För egen del tror jag att detta är lite för tillspetsat.

Redan nu kan sägas att Moderaterna inte anser att tiggeri i sig ska kriminaliseras. Man kan säga att tiggeri som någon ägnar sig åt ofta har sin orsak i fattigdom. Så är fallet med det stora flertalet tiggare i Stockholm som är rumänska romer. Det kan aldrig vara aktuellt att kriminalisera fattigdom (varken direkt eller indirekt).

Däremot kan man nog säga att det är i högsta grad rimligt att utreda omfattningen av att människor utnyttjas för tiggeri för annans räkning. Människor som redan befinner sig i en utsatt situation bör inte användas som redskap för att berika sig själv. Redan i dag kan allvarligare sådana fall falla under bestämmelserna för människohandel. Efter en kartläggning bör det dock övervägas om det bör kriminaliseras särskilt om någon utnyttjar en annan person för tiggeri. Detta således utöver vad som är möjligt att komma åt med dagens lagstiftning.

Här finns det en länk till ett pressmeddelande där morgondagens debatt omnämns och här finns en länk till programmet för studiedagen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar