torsdag 9 maj 2013

Mytbildning om att cannabis inte skulle vara farligt

Typiskt sett ökar cannabismissbruket bland unga. Det finns starka krafter som har ett intresse av att synen på narkotika ska liberaliseras och det sprids allmänt uppgifter om att cannabis skulle vara mer eller mindre ofarligt. Jag har ju för egen del haft möjligheten att under många års tid på nära håll se effekten av långvarigt cannabismissbruk. En av de våldsammare personer jag har gripit under mina år som polis var en inbiten cannabisrökare som möjligen hade fått en så kallad haschpsykos. Personen i fråga vred sig som en orm i baksätet på radiobilen och fick upp fötterna så att han kunde göra försök att spraka ut bilens rutor. Nu misslyckades han i och för sig med detta och fick beläggas med fängsel runt fotlederna varefter transporten kunde fortsätta någorlunda säkert.

Kännetecknande för många inbitna cannabisrökare var också aggressivitet, ofta i förening med att de blivit sega och långsamma i tanken i övrigt. Numera påstås från en del håll att det skulle medföra positiva effekter att röka cannabis. På Aftonbladets debattsida fanns i går en debattartikel skriven av Maria Larsson (KD). Artikeln handlar om att unga dricker allt mindre alkohol – men droganvändandet minskar inte på samma sätt. En orsak är att många unga saknar kunskap om riskerna med cannabis, enligt Maria Larsson.

I den aktuella artikeln står bland annat följande: "Den senaste forskningen har skärpt synen på de skadeverkningar som användning av cannabis kan ge upphov till. Beroendeforskaren och professorn Fred Nyberg som följer den internationella forskningen konstaterar att de senaste rönen understryker och bekräftar tidigare uppgifter om skadeeffekter på vitala funktioner i hjärnan. Störst är risken för dem som påbörjar cannabismissbruk i tonåren.

Tack vare den restriktiva narkotikapolitiken är andelen unga i Sverige som testar narkotika vid en internationell jämförelse väldigt låg. Andelen unga i gymnasiet som använt narkotika någon gång under de senaste tolv månaderna har dock ökat något. Det finns en bred samsyn politiskt som innbär att den restriktiva narkotikapolitiken ska bestå, vilket i sin tur sammantaget trots allt innebär att färre testar narkotika. Detta leder av ganska självklara skäl sedan till att färre fastnar i missbruk. Flummiga påståenden om att cannabis skulle vara harmlöst måste i alla sammanhang bemötas och ett tilltagande missbruk av drogen måste motarbetas kraftfullt. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar