tisdag 17 april 2012

Synpunkter från Svensk Byggtjänst

Under ett möte med företrädare för Svensk Byggtjänst i dag diskuterade jag och min parti- och riksdagskollega Cecilie Tenfjord-Toftby bostads-, byggnads- och energifrågor.

Svensk Byggtjänst bedriver sin verksamhet i syfte att säkerställa en byggprocess som matchar samhällets behov och för att detta ska vara möjligt krävs samordning, information och kunskap. Man anser att det är angeläget att bidra med detta, inte minst med anledning av att "samhällsbyggnad" är ett av Sveriges största verksamhetsområden. Över en halv miljon människor arbetar i en bransch som omsätter omkring en biljon kronor om året.

Svensk Byggtjänst beskriver sin verksamhet på följande sätt:

"Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar. Vi utvecklar verktyg och mötesplatser som syftar till att skapa effektivitet och lönsamhet runtom i Byggsverige. Detta gör oss till den naturliga källan för byggproffs som söker information om exempelvis lagar, regler och teknik."

Svensk Byggtjänst företräder inte några specifika intressen utan sysslar med vad man kan kalla informationsverksamhet och kunskapsförmedling. Av detta skäl har man också intresse av att påtala brister och föreslå åtgärder inom olika områden där förbättringar kan ske.

Under dagens möte framfördes bland annat följande synpunkter:

# Kompetensen på plan- och bygglagens område brister på många håll och måste därför bli bättre.

# Ett underifrånperspektiv med människors medverkan kan bidra till bätte planläggning och en mer accepterad och önskvärd samhällsutveckling. Här har man själva varit delaktiga i att ta fram ett verktyg som är en version av dataspelet minecraft. Med det aktuella programmet kan, kanske i första hand ungdomar, skapa städer och stadsmiljöer.

# Det vore önskvärt med en högre ambitionsnivå från regeringens sida när det gäller energieffektiviseringar.

# Det är viktigt att använda den miljöteknik som finns tillgänglig i dag. Med hjälp av befintlig teknik och befintliga lösningar kan man komma mycket långt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar