måndag 23 april 2012

Seminarium om gröna täta städer och byggemenskaper

Den 2 maj med början kl. 09.00 anordnar jag och Moderaterna i Civilutskottet ett seminarium om gröna täta städer och byggemenskaper. Seminariet kommer att äga rum i den östra delen av Riksdaghuset i en lokal som kallas Mittpoolen.

Seminariebeskrivningen ser ut på följande sätt:

"Inom bostadspolitiken finns många utmaningar. Bostadsbrist, krångliga regelverk och många olika aktörer som drar åt olika håll. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att de bostäder vi bygger i dag ofta kommer att stå i hundra år och att det därför är viktigt att aldrig släppa det långsiktiga perspektivet. Av den anledningen bjuder Moderaterna i Civilutskottet in till ett seminarium om Gröna täta städer och Byggemenskaper, där deltagarna får möjlighet att ta del av dessa idéer och resonera kring om de kan vara en del av framtidens bostadspolitik."

Program

09.00  Öppnande
Anti Avsan (M) riksdagsledamot och ansvarig för bostadspolitiska frågor

09.10  Gröna täta städer, en framtidsmodell?
Tekn. dr. Alexander Ståhle, Spacescape

10.00  Paus och kaffe 

10.15  Vad är byggemenskaper?
Ulrika Lundquist, arkitekt, Malmö Kommun

11.00  Paneldiskussion kring dagens presentationer
Mikael Karlsson – ordförande Naturskyddsföreningen
Björn Wellhagen – ansvarig för Husbyggnadsfrågor på Sveriges Byggindustrier
Anti Avsan (M) – riksdagsledamot och ansvarig för bostadspolitiska frågor
Ola Johansson (C) – riksdagsledamot och Centerpartiets företrädare i civilutskottet

11.30  Avrundande kommentarer

VÄLKOMNAInga kommentarer:

Skicka en kommentar