fredag 27 april 2012

Lättare att bygga i glesbygd

Att bygga är på många håll i Sverige mycket svårt av det skälet att marknadsvärdet för nybyggda hus ligger under produktionskostnaderna. Vill man ändå bygga kan man göra det med hjälp av statliga kreditgarantier. Regeringen beslutade i går om förändringar i villkoren för sådana kreditgarantier. Detta kommer att underlätta bostadsbyggande i de delar av landet där bostadens marknadsvärde är lägre än byggkostnaderna.

De statliga kreditgarantierna gör att huset kan belånas på en högre nivå än vad som annars hade varit möjligt. I vissa fall kan det också vara svårt att överhuvudtaget få något lån, men i sådana situationer gör kreditgarantierna att belåning blir möjlig.

Handläggningen av frågor om kreditgarantier för lån till nyproduktion av bostäder sköts av Statens bostadskreditnämnd, BKN. Där kan man få hjälp med finansieringskalkyler och att beräkna risker i projekt.

Huvudregeln avseende kreditgarantierna är att dessa får ställas ut för lån upp till 90 procent av fastighetens marknadsvärde. I de fall marknadsvärdet är lågt har det tidigare funnits ett takbelopp på 10.000 kronor per kvadratmeter. Detta takbelopp har genom regeringens beslut höjts till 16.000 kronor per kvadratmeter. Det högre beloppet beräknas, till skillnad från det tidigare takbeloppet, kunna täcka produktionskostnaderna i de allra flesta fall. Samtidigt tas den tidigare begränsningen på 2 miljoner kronor per lägenhet också bort.

1 kommentar:

  1. Anders Persson2 maj 2012 08:18

    Får mig att tänka på Fannie May och Freddie Mac
    :-)

    SvaraRadera