onsdag 18 april 2012

Energibesparing viktigast

Fastighetstidningen skriver i sin nätupplaga under rubriken "Energibesparing viktigast när svenskarna själva får välja".

SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum, har genomfört en undersökning där de tillfrågade fick svara på vilka investeringar som bör prioriteras i fastigheten de bor i. Investeringarna som togs upp var bland annat takomläggning, renovering av balkonger och trapphus, stambyte och energibesparande åtgärder.

När svenskarna själva får välja vilka investeringar de vill göra i sin bostadsrättsförening hamnar energibesparande åtgärder i topp på prioriteringslistan.

Nästan en tredjedel av de tillfrågade, 27 procent, svarar att energibesparande åtgärder är viktigast. Fönster- och tvättstugerenoveringar hamnar på andra respektive tredje plats.

Man får säga att det är ett positivt resultat som också visar att människor har en god medvetenhet om att det är bra att energieffektivisera. Ställningstagandet innefattar med stor säkerhet också en uppfattning om att denna typ av åtgärder är ekonomiskt fördelaktiga. Frågan är om inte energideklarationerna har bidragit till detta resultat. Genom dessa deklarationer har energifrågan tydliggjorts. Har energideklarationen gjorts på rätt sätt är det enkelt att på ett långsiktigt sätt planera investeringarna i ett hus.

Ska man försöka sig på fler slutsatser på grundval av den aktuella undersökningen kan man nog också anta att även boende i hyresrätter borde ha en hyfsat positiv inställning energibesparande åtgärder.

Här finns länken till artikeln i Fastighetstidningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar