lördag 21 april 2012

Det behövs fler bostäder

I dagens nummer av Ttela skriver jag tillsammans med min parti- och riksdagskollega Mikael Cederbratt om Alliansregeringens bostadspolitiska initiativ som presenterades i anslutning till vårbudgeten. Alliansregeringen har presenterat ett antal satsningar som ska leda till att fler bostäder blir tillgängliga och att fler bostäder byggs.

Satsningarna är betydelsefulla för att arbetslinjen ska kunna förverkligas fullt ut med de krav som måste kunna ställas på en flexibel och välfungerande arbetsmarknad. Människor måste få större möjligheter att flytta till platser där det finns jobb, där möjligheten att uppnå egen försörjning är god och där risken för utanförskap och arbetslöshet är lägre.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att dessa förslag inte kommer att lösa alla problem som finns på bostadsmarknaden. Men de innebär trots allt steg på vägen från en på många håll akut bostadsbrist och svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden, framförallt när det gäller yngre.

Beräkningar visar att med förbättrad andrahandsuthyrning kan uppemot 20 000 bostäder tillgängliggöras i storstadsregionerna.

Övriga förslag - förutom förbättrade möjligheter till andrahandsuthyrning - också leda till en ökning av nyproduktionen av bostäder.

Här finns en länk till artikeln.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar