söndag 2 februari 2014

Satsningar mot idrottsvåld

Justitieutskottet kommer strax att påbörja beredningen av ärendet "Förstärkt tillträdesförbud vid idrottarrangemang". Anledningen till att lagstiftningen behöver förstärkas är att det finns behov av ytterligare åtgärder för att motverka ordningsstörningar och våld under och i samband med idrottsarrangemang.

Som ett led i det arbetet föreslås förstärkta möjligheter att besluta om tillträdesförbud enligt lagen om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang. Förslaget innebär att den längsta tid ett tillträdesförbud får bestämmas till förlängs från ett år till tre år. Härigenom kan tydligare och mer kraftfulla åtgärder vidtas mot personer som genom sitt beteende har visat att de utgör en risk för ordningen och säkerheten vid idrottsarrangemang.

I polisens arbete har det också gjorts särskilda satsningar mot idrottsvåld. Några aktuella åtgärder är att:

Rikspolisstyrelsen har tagit initiativ till, och driver, arbetet med att ta fram en gemensam nationell strategi för att motverka idrottsrelaterad brottslighet. Strategin ska gälla mellan 2014-2017 och involverar samtliga relevanta myndigheter och aktörer från idrottsrörelsen. Syftet är bland annat att skapa ökad förståelse för olika parters roller eller ansvar samt identifiera gemensamma och enskilda åtgärder för att motverka idrottsrelaterad brottslighet.

Supporterpolisen har utvecklats med särskild uppgift att förebygga våld och ordningsstörningar vid idrottsevenemang. Supporterpolisen arbetar främst med underrättelsearbete och utredningar och har särskild kunskap om risksupportrar.

Evenemangspolisen har utvecklats som ett komplement till supporterpolisen och har som särskild uppgift att vara en länk mellan polismyndigheten, arrangörer, supportrar och andra intressenter i samband med idrottsevenemang.

Här finns en länk till propositionen om "Förstärkt tillträdesförbud vid idrottsarrangemang".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar