tisdag 28 januari 2014

Översyn av våldtäktslagstiftningen

Den "utredningsöppning" som presenterades i dag beträffande våldtäktsbrottet innefattar fortfarande samma skepsis mot en samtyckesreglering som tidigare, eftersom en sådan reglering riskerar att sätta ytterligare fokus på målsäganden/brottsoffret.

Vad som dock kan konstateras är att i en del fall frias tilltalade eftersom de inte går att bevisa att de har förstått att offret befann sig i en sådan situation att det var (eller möjligen borde vara) frågan om ett övergrepp. Det kan finnas anledning att fråga sig om det borde vara mer relevant vad en tilltalad har eller borde ha insett. Om detta blir huvudinriktningen innebär det inte en ökad fokusering på målsäganden/brottsoffret utan att uppmärksamheten även fortsättningevis riktas mot den tilltalade precis som är fallet med dagens tvångsreglering i övrigt.

Avsikten är att ge en utredare i uppdrag att se över våldtäktsbrottet. I uppdraget bör det också ingå att titta närmare på och analysera samt överväga frågan om att införa en oaktasamhetsvariant av våldtäktsbrottet. Förutom detta kommer det av direktiven till utredningen också att framgå en del annat som samtidigt ska utredas.

Svenska Dagbladet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar