torsdag 16 januari 2014

Frihandel viktigt för jobben - i Sverige

Sverige är ett litet exportberoende land som missgynnas av andra länders protektionism. Frihandel -. som också bidrar till en bättre och mer rättvis utveckling globalt - har varit en viktig svensk utgångspunkt i handelsfrågor. Under den senaste finanskrisen och internationella lågkonjunkturen räddades i och för sig svensk ekonomi inte av exportindustrin, utan av - enligt många bedömare - en välfungernade inhemsk tjänstesektor.

Det är i tjänstesektorn som många jobb växer fram – men där har den fria rörligheten inte fått så stort genomslag. När andra länder i Europa vill skydda de egna jobben hotas jobb i Sverige.

Vi Moderater är dock tydliga med att vi vill värna både öppenhet och frihandel. Det gör vi bland annat genom frihandelsavtal både med länder i vårt närområde och i andra delar av världen.

Jag kommer i kontakt med dessa frågor i huvudsak på två sätt. Dels som ledamot i styrgruppen för den parlamentariska delen av WTO-förhandlingarna, dels som ledamot i Utstationeringskommittén (vars uppdrag är att hantera arbetsrättsliga aspekter av fri rörlighet för arbetskraft inom EU och konsekvenserna av bland annat den så kallade Laval-domen).

I styrgruppen för WTO-förhandlingarna (där jag är svensk ledamot) ingår följande länder och organisationer:

Belgium, Benin, Brazil, Burkina Faso, Cameroon, Canada, China, France, India, Japan, Jordan, Namibia, Panama, Philippines, Republic of Korea, Russian Federation, Saudi Arabia, South Africa, Sweden, Uganda, United Kingdom, Uruguay, Commonwealth Parliamentary Association, European Parliament, Inter-Parliamentary Union, Parliamentary Assembly of the Council of Europe and World Trade Organization.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar