torsdag 9 januari 2014

Hedersrelaterat våld och förtryck

Jag som Moderat politiker och riksdagsledamot anser att en av de viktigaste grundstenarna i den politiska verksamheten måste vara att värna om människors rätt till frihet. Rätten till frihet ska – i den bästa av världar – gälla globalt, i alla världens länder och i stort och i smått.

Brist på frihet kan handla om stater som förtrycker medborgare, som inte tillåter yttrandefrihet, som förföljer, hotar, låter misshandla och kanske till och med mörda oliktänkande. Det kan också handla heder och ära i folkgruppen, släkten eller familjen som tar sig liknande uttryck.

Rätten att själv forma sitt liv, att leva efter sin egen övertygelse är grundläggande och betydelsefull för varje människa. Varje människa är först och främst ”sin egen” och inte till för någon annan.

Överallt och alltid måste människors grundläggande mänskliga fri- och rättigheter värnas. Var och en måste själv få välja vilken religion man vill bekänna sig till, vilken politisk uppfattning man tillägnar sig och hur man vill leva sitt liv. Den människa som inte har möjlighet att välja hur han, eller oftast hon, ska leva sitt liv tillåts inte att utvecklas på samma sätt som andra människor. Sådana begränsningar i människors frihet kan aldrig accepteras.

Även om det är möjligt att arbeta för människors frihet globalt går det inte att komma ned på djupet i alla stater. Staters suveränitet utgör ett hinder mot hur långt världssamfundet kan nå. Det som har samma karaktär, men som finns på närmare håll, är hedersrelaterat våld och förtryck som framförallt riktar sig mot unga flickor och kvinnor. Jag har sett effekterna av sådant våld och förtryck på nära håll både som polis och domare och anser att den som gör sig skyldig till brott på sådana grunder är särskilt hänsynslös.

Förutom att rättsväsendet måste kunna identifiera och hantera hedersrelaterade motiv finns det all anledning att föra en bred politisk diskussion om sådana frågor och det är precis vad som kommer att ske under ett antal dagar med början om drygt en vecka. Jag kommer också att medverka i dessa aktiviteter.

1 kommentar: