onsdag 15 januari 2014

Fler kan få jobb - alla behövs

Drivkrafterna som leder till att människor arbetar måste stärkas.

För oss Moderater står människan i centrum. Varje människa ska accepteras för vem han eller hon är och ska ha möjligheter att förverkliga sig själv. Ambitioner, visioner, drömmar, intressen, engagemang och värderingar är viktiga för människor och styr hur vi utformar våra liv.

Nya Moderaternas arbetslinje handlar om människor. Då spelar alla drivkrafter en viktig roll och det gör det i olika omfattning för alla människor genom hela livet.

Det måste löna sig att utbilda sig. Detta gäller både beträffande möjligheten att få ett intressant och stimulerande jobb men också för att kunna få lön för sina ansträngningar.

Det måste också löna sig att jobba lite extra. Ett samhälle som är tydligt inriktat på att fler ska jobba skapar förutsättningar för fler arbetade timmar. Fler arbetade timmar bidrar i sin tur till att Sverige och svensk ekonomi stärks. För att de extra arbetstimmarna ska löna sig är skattenivåer och i viss mån även andra regler viktiga. Även den allmänna attityden till arbete är viktig och den skapas till stor del genom hur de allmänna förutsättningarna för att anstränga sig lite extra ser ut.

Nya Moderaterna är och förblir Sveriges arbetarparti.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar