torsdag 6 februari 2014

Räddningstjänsten behöver olika kompetenser - Dagens samhälle

På måndag ska jag delta i en konferens som handlar om jämställdhet och mångfald i räddningstjänsten. Myndigheten för Samhällsskyd och Beredskap är medarrangör av konferensen.

Tidningen Dagens samhälle skriver om detta i dag. I artikeln står bland annat följande:

"MSB driver ett femårigt handlingsprogram för ökad jämställdhet och mångfald i den kommunala räddningstjänsten, som nu går in på sista året. ...

Olika försök har gjorts för att få fler sökande med utländsk bakgrund till den tvååriga, statliga räddningstjänstutbildningen. Men utbildningen är populär och betygskraven för att komma in är höga.

Det finns flera räddningstjänster som insett värdet av en personalstyrka med olika kompetenser och som speglar befolkningens sammansättning. Södertörns brandförsvarsförbund, som täcker tio kommuner i södra Stockholms län, annonserar tydligt att man vill ha medarbetare med olika erfarenheter och etnisk bakgrund, både kvinnliga och manliga.

De senaste åren har Södertörns brandförsvar anställt medarbetare som behärskar något av de utomnordiska språk som talas i medlemskommunerna. Även personer med en yrkesbakgrund som sjuksköterska, ambulanssjukvårdare, sjukgymnast och lärare är eftertraktade.

- För att utveckla verksamheten och leva upp till kraven på förebyggande arbete behöver vi många olika kompetenser. Den traditionella rollen med brandmän som rycker ut på larm och ägnar resten av tiden åt att träna och spela innebandy har vi lämnat, säger Anti Avsan (M), som sitter i direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund och periodvis även varit ordförande.

Men förändringarna har inte skett utan motstånd, både inifrån och utifrån.

- Det krävs politiker med tillräcklig tyngd som kan stå för besluten. Vi har fattat ett antal tuffa beslut och haft brandmän som tågat in på sammanträden och protesterat, berättar Anti Avsan.

För att förankra besluten bättre bland de anställda bestämde direktionen att fackliga företrädare skulle sitta med på sammanträdena, trots att det enligt vissa kommunjurister stred mot kommunallagen.

Anti Avsan har själv ett förflutet som kustjägare och piketpolis och är väl bekant med föreställningar om att vita, yngre män är mer kompetenta än andra att klara det tuffa jobbet som polis eller brandman.

- Så ser den traditionella hjälterollen ut, men alla behöver inte vara hjältar på det sättet."

Här finns en länk till en presentation av konferensen.

Här finns en länk till programmet för konferensen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar