söndag 7 april 2013

Kan allt dölja(S) med dåliga kompromisser

Efter en tids bortovaro från bloggandet är jag nu tillbaka efter en tids vistelse i Equador. Under slutdelen av den tiden har Socialdemokraterna hållit sin så kallade partikongress.

Man slutar aldrig förvånas över den glädje som förmedlas från Stefan Löven i olika nyhetssändningar över de så kallade kompromisser som vissa av kongressens beslut har kallats. Det är klart att det finns skäl för det. Inte minst därför att partistyrelsen har lyckats med konststycket att vinna acceptans av sitt partis båda falanger. Kompromissbesluten innehåller nämligen allt och inget och genom att lovprisa besluten som så "tydligt vägledande" blåser man upp dem och ger dem auktoritet.

Samtidigt tolkar respektive falang rimligen varje kompromiss till sin egen förmån. Därmed anser sig båda falangerna ha vunnit och de tror - båda falangerna samtidigt - att partistyrelsen har förstått att just den egna falangen hade rätt.

Den strid som inte togs av den nu inkallade kongressen, genom att precisera och konkretisera vad de aktuella kompromissbesluten egentligen innefattar, måste tas senare. Samtidigt kan det konstateras att den Socialdemokratiska partikompassen dras med en viss missvisning åt vänster. Den breda väljaropinionen är inte så vänsterorienterad som inriktningen på exempelvis kompromissbeslutet om vinster i välfärdsföretag ger uttryck för.

Samtidigt som skattemedel inte får generera vinst i ett välfärdsföretag - uteslutande i en kvinnodominerad sektor och som kan vara en helt nödvändig förutsättning för att kunna balansera år med sämre resultat - ropas det på byggsubventioner. Där ska skattemedel få stoppas direkt ned i byggherrarnas fickor i en mycket tydligt mansdominerad bransch.

Bygg- och fastighetsbranschen är motståndare till byggsubventioner som snedvrider konkurrensen och fördyrar byggandet. Trots detta är det inte något byggföretag som ska få begränsningar i sina möjligheter att göra vinst ... Nej, de ska dessutom få direkta subventioner av skattemedel.

I ett barnprogram hade man ställt frågan: Hur har man tänkt här då? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar