torsdag 11 april 2013

Vad behövs för att bygga fler billiga hyresrätter?

I tisdags morse deltog jag i ett frukostsamtal gällande byggandet i Stockholmregionen. Det var Hyresgästföreningen, region Stockholm, som ordnade det aktuella samtalet.

Enligt en artikel i tidningen Hem & Hyra sade jag bland annat följande under det aktuella frukostsamtalet.

"Anti Avsan (M) riksdagsman och ordförande i Huge Fastigheter ville inte begränsa möjligheterna att överklaga olika projekt. Däremot ville han snabba på detaljplanearbetet.

– Planarkitekter är en bristvara, planarbetet tar för lång tid samtidigt som marken på många håll är för dyr. Håller samhällsplaneringen hög kvalitet och man skapar mervärden och höjer kvaliteten på områden med nybyggnation så minskar överklagandena, menade Anti Avsan och fortsatte.

– Jag tror inte att lösningen på byggandet finns i riksdagen, däremot är det viktigt att staten tar ansvar med långsiktiga spelregler för att undvika ryckigheter i byggandet."

Min första anmärkning i sådana sammanhang när hinder mot byggande diskuteras är att hantverket med detaljplaner måste bli bättre, vilket är en synpunkt som jag har framfört tidigare. När jag säger att lösningen på byggandet inte finns i riksdagen menar jag att riksdagen inte ska besluta om subventioner eller riktade investeringsstöd till byggandet. Riksdagens uppgift är i stället att skapa långsiktiga och stabila spelregler.

Hyresgästföreningen hade själva tre förslag som gällde den kommunala nivån. Jag kunde instämma i dessa förslag. Förslagen var följande:

1. Kommunerna ska bära kommunala kostnader. Det kan gälla gångbroar och olika anordningar i anslutning till eller i närområdet kring ett exploateringsområde som inte har omedelbar koppling till det som byggs. Man skulle kunna säga att det kan vara allt sådant som typiskt sätt är mer till nytta för kommuninvånarna än hyresgästerna hos den exploaterande fastighetsförvaltaren.

2. Bemanna exploateringskontoren eller om bristerna på personal nu finns på samhällsbyggnadsnämndernas förvaltningar.

3. Anordna tävlingar (vilket kan ske inom ramen för offentliga upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling) för att hålla ned produktionskostnaderna eller åtminstone byggkostnaderna.

Här finns en länk till den aktuell artikeln i tidningen Hem & Hyra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar