onsdag 24 april 2013

Seminarium om psykiskt sjuka våldsbrottslingar

Moderaterna i justitieutskottet har i dag anordnat ett seminarium om psykiskt sjuka våldsbrottslingar. Seminariet kommer att sändas i SVT Forum i TV2 på fredag med början kl. 13.00.

Seminariets panel bestod av fem kvalificerade personer som höll var sitt anförande. Därefter följde frågor och viss diskussion.

Seminariet innehöll följande inledande anföranden:

Vård och stöd till psykiskt störda förövare
Anders Milton, psykiatriutredare

Psykisk störning, brott och ansvar
Sten Heckscher, utredare Parlamentariska psykansvarskommittén, (SOU 2002:3)

Översyn av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen
Jerry Eriksson, regeringens utredare

Samband mellan psykisk sjukdom och våldsbrott
Martin Grann, professor i psykarisk epidemologi

Psykiatrisk vård inom rättspsykiatrin
Henrik Belfrage, professor och forskningschef rättspsykiatrin Östergötland

Det intressanta i sammanhanget är att det finns ett antal olika infallsvinklar när problematiken med psykiskt sjuka lagöverträdare och därmed sammanhängande frågor diskuteras. Problemet är att kunna hantera dessa olika infallsvinklar, eller om man vill kalla dem problemområden, samtidigt.

Man skulle kunna säga att det är tre olika aspekter som måste kunna tillgodoses i ett sammanhang om något inte ska lämnas utanför, närmare bestämt följande: 1. Framförallt allvarligare gärningars straffvärde kräver reaktioner i form av påföljder som uppfattas som någorlunda rimliga. 2. Samhället måste skyddas från de farligaste individerna (som nödvändigtvis inte alltid är psykiskt sjuka utan snarare faller utanför den kategorin). 3. De som verkligen är sjuka behöver vård.

Här finns en länk till SVT:s programtablå för fredag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar