måndag 15 april 2013

Terrorismens fula tryne

Terorismens fula och fega tryne har återigen visat sig. Denna gång i Boston i USA där måltavlorna synes ha varit oskyldiga idrottsutövare som var på väg i mål i Boston maraton omkring tre timmar efter det att elitlöparna redan gått i mål. Det känns tråkigt att människor som lagt ned år och kanske stora delar av sina liv på sin träning blir oskyldiga offer för andras fega metoder.

I terrorhandlingars natur ligger att de väcker avsky, vrede, irritation, rädsla och oro. Terrorism är en form av den feges eller kanske, med andra ord, den svages krig. Måltavlorna för terrorism är oskyldiga människor som oftast är försvarslösa och saknar möjlighet att skydda sig själva i terrorögonblicket.

Terrorhandlingar var ursprungligen något som togs till för att påtvinga andra människor sin vilja i något avseende. Historiskt kom detta främst till uttryck genom att stater använde terror som en metod för att kontrollera sina medborgare. På detta sätt kommer terrorismen fortfarande till uttryck i ett antal olika länder. Vanligare är dock den situation som bilden från Boston förmedlar; att det är terrorister med nationell eller internationell koppling som begår terrorhandlingar mot civilpersoner.

Vilka som är ansvariga för terrordåden i Boston är det för tidigt att ha en uppfattning om. Att det finns skäl att vara försiktig med sådana slutsatser är en viktig lärdom att dra efter händelserna i Oslo.

DN, SvD, Aftonbladet, Expressen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar