fredag 12 april 2013

(S) drar åt vänster

Socialdemokratins interna motsättningar driver politiken åt vänster. Detta kan tydligt utläsas av resultatet från (S)-kongressen. Någon annan slutsats är mycket svår att dra utifrån objektiva utgångspunkter även om det samtidigt är så att många av kompromisserna, som åtminstone en del av besluten har kallats, kan tolkas på olika sätt. Det är svårt att avgöra hur långt vissa av besluten sträcker sig i vissa delar. Detta innebär att beskeden till väljarna är oklara, men med säkerhet kan sägas att dragningen är åt vänster.
 
Skillnaderna i svensk politik har nu blivit tydligare än på mycket längre. Det står under alla förhållanden klart att Socialdemokraternas politik innebär högre skatter, en nedmontering av arbetslinjen och begränsad valfrihet för människor runtom i Sverige.
 
Det Stefan Löven borde förklara är åtminstone följande:

Hur ska Socialdemokraternas föreslagna skattehöjningar om rekordhöga 30 miljarder kronor på arbete och företagande skapa nya jobb?

Hur kan Socialdemokraternas politik med fördubblade arbetsgivaravgifter för unga, fördubblad restaurangmoms, höjd bolagsskatt och höjda bidrag leda till lägre arbetslöshet? Här kan också nämnas att Miljöpartiet nu har svängt i frågan om arbetsgivaravgifter för unga. (MP) stödjer numera Alliansregeringens linje i denna fråga.

Varför vill Socialdemokraterna sätta kommunpolitikers makt framför människors egna möjligheter att välja den skola, vård och omsorg som passar de egna behoven bäst?

Varför vill Socialdemokraterna försämra förutsättningarna för jobb genom att skapa nya hinder och osäkerhet som riskerar att slå framförallt mot kvinnligt företagande?

Hur ser Stefan Löfvens regeringsalternativ ut - med vilka andra oppositionspartier avser Socialdemokraterna att genomföra sina förslag? (MP) har man ju redan förlorat i frågan om fördubblade arbetsgivaravgifter för unga.

Mot Socialdemokraternas osäkra kompromisser och kontraproduktiva förslag står Allianspartierna med en samlad politik för fler jobb. Alliansregeringens offensiva budget för 2013 har varit inriktad på att ge förutsättningar för en bättre ekonomi. I den ekonomiska vårpropositionen föreslås dessutom ett "riktat paket" som ytterligare kommer att dämpa krisens effekter. Det aktuella "paketet" innehåller nya satsningar på jobb, utbildning och infrastruktur. Bland annat görs en satsning på utbildning med 12.400 extra utbildningsplatser under både 2013 och 2014.

Tack vare Alliansregeringens ansvarsfulla ekonomiska politik finns det utrymme för satsningar i Sverige samtidigt som många EU-länder just nu tvingas till omfattande nedskärningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar