lördag 5 februari 2011

Ungas chanser på bostadsmarknaden

I dagens nummer att Piteå tidning har jag svarat på vad som skrevs på tidningens ledarsida om bostadspolitik den 1 februari. Här finns en länk till den artikeln som har rubriken "Unga chanslösa på bostadsmarknaden".

Jag är i och för sig inte nöjd med artikelns rubriksättning eftersom min huvudpoäng inte är Bostadskreditnämndens slutsats från hösten 2010 - att det inte råder generell bostadsbrist i Sverige. Det finns svaga lokala bostadsmarknader där det finns ett överskott av bostäder, men i tre av fyra kommuner råder det trots detta brist på hyresrätter. I storstadsområdena är bostadsbristen påtaglig.

Det viktiga med min artikel är i huvudsak följande: Det behövs en fungerande bostadsmarknad och områden där det går att välja mellan olika boendeformer, såväl hyresrätter, bostadsrätter och på sikt också ägarlägenheter. Det behöver byggas fler bostäder och det är ett faktum att unga människor har svårigheter att komma in på bostadsmarknaden.

Det har - efter valet 2006 - gjorts mycket för att komma till rätta med problemen på bostadsmarknaden. Det övergripande syftet med Alliansens bostadspolitik är att skapa långsiktiga och hållbara spelregler för alla som verkar på bostadsmarknaden, från producenter till olika kategorier av bostadskonsumenter och då inte minst hyresgäster. Det kommer säkert att ta tid att återställa balansen på bostadsmarknaden, men nu finns förutsättningarna att kunna öka bostadsbyggandet.

Här finns en länk till min artikel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar